Krachtdagen Jaarkalender - Poortdagen en Volle Maan Kalender 2023

Deze dagen vormen met elkaar een uitgekiende jaarcirkel, waarvan de Lente er het meeste bevatten. Meerdere data lijken te zijn afgeleid van de kerkelijke kalender. Beter gezegd, de kerk wist van de hoed en de rand en merkten 'heidense' data later plots aan als hun data. Menig geloof heeft daarom vergelijkbare feestdagen. De een wat meer dan de ander, maar allen zijn van oorsprong nog altijd gebaseerd op de Oude LeMUria Krachtdagen afgestemd op planeet standen en sterrenstelsels, als een uitgekiend 'tijdsklok-mechanisme', draaiend om Bron, waardoor de Oer Moeder Scheppingsfrequenties in de vorm van Hologrammen, afkomstig uit onze 12 Oer Moeder Sterrenstelsels uit heel het Omniversum, via de LeMUria Bronnen, Zeeën, Rivieren, Poelen werden ingetuned. Onze planeet Aarde was voorbestemd om het Centrum te vormen binnen deze 12 Sterrenstelsels, maar kon deze rotatie niet stabiel in stand houden door de val van LeMUria en Atlantis en diende de stand van de aardas eerst weer gecorrigeerd te worden. Het Corona Virus helpt ons om LeMUria terug in ons hart te sluiten, door ons bewuster bezig te gaan houden met Eenheidsbewustzijn - Vrijheid - Harmonie om in verbondenheid Vrede op Moeder Aarde teweeg te brengen. Dat hier daadkracht, moed en vertrouwen voor nodig is weten we, maar dat we er zó magisch bij geholpen worden weten velen niet, omdat ze de wereld van nu zien als een bedreiging in plaats van een alsmaar Verlichter wordende planeet. Nog nooit hebben er zoveel Verlichte Meesteressen onder ons geleefd als heden te dage. Dit om de burgers te ondersteunen! Geloof me, binnen enkele jaren zal er veel gaan veranderen. De Magische Witte Tovenaarswind zal ná vele stormen het Moederschip Aarde in rustiger vaarwater brengen om Rust en Orde dankzij de alsmaar groter wordende instroom van Moederliefde uit de Chaotische lijkende Wanorde voort te laten komen.

Datum Feestdag
1 januari POORTDAG + Maria Moeder van God - de laatste dag van de achtdaagse viering van Kerstmis.
1 februari Brigida stierf in Kildare op 1 februari van waarschijnlijk het jaar 523. Haar kerkelijke feestdag is op 1 februari.
2 februari POORTDAG + Maria Lichtfeest - De opdracht van de Heer in de tempel - Op deze dag, veertig dagen na de geboorte van Jezus, wordt feestelijk herdacht dat Jozef en Maria het Kind Jezus naar Jeruzalem brachten om het toe te wijden aan God. In Nederland Maria Lichtmis genoemd. Het feest van Maria Lichtmis wordt gevierd ter herinnering aan het reinigingsoffer dat Maria in de tempel opdroeg, veertig dagen na de geboorte van Jezus. Het feest gaat terug tot het joodse gebruik waarbij vrouwen, volgens de voorschriften van Moses, om zich 40 dagen na de geboorte van een kind, te zuiveren in de tempel door een lam of twee duiven te offeren. Officieel heet deze dag´De opdracht van de Heer in de tempel´.
3 maart POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
10-3-2023 Verjaardag Kwan Yin' wordt gevierd op de 19e dag van de tweede Chinese maanmaand, maar wordt ook wel gevierd op de 19e dag van de zesde maand.
21 maart LENTE EQUINOX - dag en nacht zijn even lang
25 maart Maria Boodschap - Aankondiging van de Heer - Negen maanden voor de geboorte van Jezus, wordt het feest gevierd van de Boodschap die Maria ontving van de Engel Gabriël. Gabriël vertelde Maria dat zij door God was uitverkoren om de moeder van zijn Zoon te worden. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is de naam van deze feestdag gewijzigd in 'Aankondiging van de Heer'.
30 maart en 31 mei Maria-Visitatie of Maria-Bezoek is een christelijke feestdag die gevierd wordt op 31 mei en 30 maart. Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas
4 april POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
9+10 april 2023 LeMUria Hoogfeest Pasen
5 mei POORTDAG: Dit is krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
18 mei 2023 Hemelvaart - met het Goddelijke op het fijnstoffelijke niveau. Op Hemelvaartsdag viert de mensheid dat ik, Jezus, die geïncarneerd was op Aarde, opsteeg naar de Hemel en mij zo weer volledig verenigde met mijn Goddelijkheid op hogere niveaus van bewustzijn. Het was een beweging vanuit de materie, vanuit het aardse, naar het geestelijke, naar de spirituele wereld; een beweging vanuit het 'grofstoffelijke' naar het 'fijnstoffelijke'. Hemelvaart symboliseert dan ook mijn vereniging. Bron: https://mariamagdalenaenjezus.nl/hemelvaart-en-pinksteren/
28 en 29 mei 2023 LeMUria Hoogfeest Pinksteren - het Pinksterfeest is een uitstorting van liefdesenergie vanuit mijn, Jezus, hart, welke de Christusenergie in de harten van de apostelen opwekte. Tijdens het ritueel openden de apostelen zich voor de hele mensheid. Hun keelchakra werd optimaal effectief, in staat om alle talen te spreken. Bron: https://mariamagdalenaenjezus.nl/hemelvaart-en-pinksteren/
6 juni POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
21 juni ZOMER ZONNEWENDE - De zomerwende of midzomer luidt het begin in van de zomer. De dag is dan het langst.
7 juli POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
22 juli Maria Magdalena, Isis & Sirius - De feestdag van Maria Magdalena is door de katholieke kerk bepaald op 22 juli. Dit is een bewuste keuze geweest. Toen het christendom in de late 4e eeuw de staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk, was Isis de meest populaire Moeder Godin. Een van haar feesten werd gevierd op 22 juli. Op deze dag vond destijds de heliakische opkomst van Sirius plaats, die nagenoeg gelijk viel met het buiten de oevers treden van de Nijl waardoor vruchtbaar land ontstond voor de Egyptenaren. (Bron: Het Parijs van Isis)
25 juli Dag Buiten de Tijd - Elk jaar is 25 juli een dag tussen twee zonnejaren in: een dag buiten de tijd. Het is een dag om het oude los te laten, dankbaar terug te kijken en even niets te hoeven. De Maya’s vierden 25 juli elk jaar als de ‘Dag buiten de tijd’. In hun tijdrekening is het een extra dag, een dag die ‘over’ is. Een dag om geen afspraken te hebben, een dag om alleen maar in het Hier en Nu te zijn. De dag erna, 26 juli, begint het nieuwe zonnejaar. Bron: https://www.mayawijsheid.nl
26 juli Galactisch Nieuw Zonnejaar. De energie van deze dag ondersteunt ons een heel jaar lang bij alles wat mag groeien en bloeien in je leven. https://www.mayawijsheid.nl
8 augustus POORTDAG + Verjaardag van Kwan Yin, onze Goddelijke Moeder van Mededogen en Barmhartigheid, wordt gevierd op de 19e dag van de tweede Chinese maanmaand, maar wordt ook wel gevierd op de 19e dag van de zesde maand.
15 augustus Maria Hemelvaart of Maria Ten Hemelopneming is de feestdag van de opneming "met lichaam en ziel" van Maria in de hemel.
8 september Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk
9 september POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
21 september Herfst EQUINOX - dag en nacht even lang
7 oktober Lieve Moeder Maria van het Rozenhoedje (1x de gebedssnoer) en soms zelfs de Rozenkrans (4x de gebedssnoer) - Met Maria samen bidden, is je zoveel mogelijk met haar verbinden. Op deze dag bidden duizenden mensen, soms samen, de Rozenkrans, In n andere geloven of spirituele kringen heet de rozenkranssnoer een Mala ketting. Na het bidden van het rozenhoedje volgen er meestal een of meer Maria gezangen.
10 oktober POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
12 december POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen hemel en aarde dunner is en maken de ontvangst van kosmische wijsheid toegankeler. Als je op deze kosmische krachtdag mediteert. Van diegenen die zich opgeven voor het ontvangen van 'Hathor Maria Bron Healing' via mijn Sterrenpoort, zal iedere keer een impuls ontgvangen om te komen in een hogere versnelling van haar/zijn transformatie- en bewustwordingsproces.
21 december Winter Zonnewende - Op de winterzonnewende bereikt de zon op het noordelijk halfrond zijn laagste stand en hebben we de kortste dag en de langste nacht
25 + 26 december Hoogfeest Kerstmis - geboorte van Jezus, de Zonnekoning en Messias van LeMUria
30 december Feestdag van de Heilige Familie. Meestal gevierd op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar in jaren waarbij er geen zondag valt tussen Kerstmis en Nieuwjaar, wordt het op 30 december gevierd. Vanaf het moment van de geboorte van Jezus was het gezin van Maria, Jozef en Jezus eenhecht gezin. Een heilig gezin dat zich geheel liet leiden door God én Godina, ook als dit moeilijk of onbegrijpelijk was. Op deze dag kunnen we een ceremonie dien voor ons eigen gezin in het nieuwe jaar. Vraag hierbij kracht en hulp aan Moeder Ma